Ubytovací řád

Smluvní podmínky ubytování
Apartmán Lenka, 687 09 Boršice 525
Všeobecné podmínky :

1.    Předmětem pronájmu je objekt Apartmán Lenka, Boršice 525, PSČ, 687 09 – 1. NP rodinného domu a jeho vybavení, jež bude užíván za účelem rekreace nebo krátkodobého ubytování.
        
2.    Pronajímatel garantuje vybavení objektu a služby, které jsou deklarovány níže.
3.    Objednavatel rekreačního pobytu musí být osoba starší 18-ti let, která přebírá plnou zodpovědnost za chování všech účastníků pobytu a za případné škody.
Před ubytováním nám sdělíte:
•    Jméno a příjmení
•    Ulici, město, PSČ
•    Číslo OP
•    Telefon
•    Datum příjezdu a datum odjezdu
•    Počet osob dospělých a počet dětí (do 18 let)
4.    Objekt je určen pro ubytování maximálně 5. osob včetně dětí.
5.    Popis objektu a vybavenost:
 Vstupní chodba se stojanovým věšákem a stoličkou, koupelna s vanou se sprchovou zástěnou, umyvadlem a WC,  obývací pokoj s rozkládací sedací soupravou,  jídelnou a kuchyňským koutem. Kuchyně je vybavena sporákem, lednicí, mikrovlnou troubou a myčkou na nádobí. Obývací místnost je vybavena televizí. Ložnice je vybavena 3 postelemi, skříní a televizí.
6.    U všech pobytů je doba příjezdu a odjezdu nutná dohodnout individuálně. Preferujeme příjezd v odpoledních hodinách.Změny jsou možné jen po dohodě s majitelem.
7.    Při nástupu předá majitel klientovi 2 klíče ( 1 klíč od vstupní brány, 1 klíč od apartmánu) ,apartmán a seznámí ho s obsluhou. Při odchodu majitel s klientem znovu zkontroluje stav objektu a zařízení. Objekt musí být bez známek nepřiměřeného znečištění a poškození, pokud nebylo zjištěno při nástupu. V případě ztráty klíčů klient uhradí veškeré náklady spojené s výměnou zámků.
8.    Cena:

Cena zahrnuje:
-    pobyt v objektu na smluvenou dobu
-    povlečení, zapůjčení  ručníků 1 ks / 1 osobu
-    spotřebu energií
-    toaletní papír
-    mýdlo, šampon
-    čistící prostředky, tablety, nebo prášek do myčky nádobí
-    
9.    Způsob platby:

Zálohu na pobyt zaplatí klient na účet 2401683243/2010 na základě zálohové faktury, kterou zašleme na e-mailovou adresu klienta.  Nejpozději do 2. pracovních dnů po obdržení zálohové platby je termín závazně zarezervován v rezervačním kalendáři.
Výše zálohy činí 50% z ceny za ubytování dle ceníku.
Doplatek do celkové smluvní částky bude uhrazen před nástupem na bankovní účet  uvedený na námi zaslané faktuře.
10.    Stornovací podmínky:

Zrušení pobytu ze strany klienta musí být provedeno písemnou formou ( SMS, nebo E-mailem ).
Storno poplatek:
3 měsíce a více před nástupem 0,- Kč (vracíme celou částku), 1 měsíc - 3 měsíce před nástupem 50 % ze zaplacené zálohy,  1 měsíc  a méně před nástupem 100 % ze zaplacené zálohy (záloha se nevrací). Vrácená částka bude převedena na účet klienta do 10 pracovních dnů.
Po dohodě lze termín přesunout na jiný zatím neobsazený termín.
Při přerušení pobytu ze strany klienta se cena za ubytování nevrací.
Při zrušení pobytu ze strany majitele z důvodu vyšší moci, závažné poruchy na objektu, atd. budou klientovi vráceny všechny jím zaplacené poplatky.
Povinnosti klienta:
-    Řídit se podmínkami majitele.
-    Obeznámit se s obsluhou objektu.
-    Vyvarovat se jednání, která by vedla k poškození objektu či jeho zařízení.
-    Dodržovat zásady bezpečnosti :
-    nezasahovat do elektroinstalace
-    bezpečně manipulovat s ohněm
-    nepoužívat otevřený oheň
-    atd. /
-    Klient plně zodpovídá za škody, které vznikly jeho přičiněním, zaviněním, nebo nedbalostí, včetně všech účastníků pobytu.
-    Zjistí-li klient v průběhu pobytu jakoukoliv závažnou závadu, bez ohledu na to, zda ji způsobil sám či nikoliv, okamžitě vyrozumí majitele objektu telefonicky, nebo textovou zprávou na číslo +420 731 844 109.
-    Vyvarovat se činností, které by nadměrně obtěžovaly okolí, odporovaly dobrým mravům či rušily noční klid ( 22.00 hod – 6.00 hod)
-    Klienti jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví a bezpečnost. Dále za své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilů apod. po celou dobu trvání pobytu.
-    Majitel neodpovídá za škody na zdraví či majetku klienta.
-    Klient se zavazuje dodržet maximální počet ubytovaných osob v objektu po dobu celého pobytu !
-    Po dobu pobytu udržovat objekt a jeho okolí v čistotě a ukládat odpad do určených nádob.
-    Uvnitř celého objektu je přísně zakázáno kouření !
-    Uvnitř objektu se vyžaduje užívání přezůvek !
-    Při odchodu z objektu, nebo za deště, větru či sněžení je klient povinen zavřít okna a dveře !
-    Objekt je napojen na obecní čističku odpadních vod, proto nevhazujte do odpadu a WC nepatřičné věci.

Do WC nevhazovat čistící utěrky, dámské vložky, slupky z ovoce a podobné těžce rozpustné věci .
Obtěžování okolí nepřiměřeným hlukem a nedodržování nočního klidu může být řešeno policií.
Pobyt jakýchkoliv zvířat není povolen !
Nedodržení podmínek ze strany klienta může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady !!!
11.    Povinnosti majitele:

-    Umožnit klientovi využití celého objektu mimo vyhrazené technické prostory po sjednanou dobu pobytu.
-    Majitel je povinen obeznámit klienta s obsluhou objektu a jeho příslušenstvím.
-    Předat klientovi při nástupu objekt v provozuschopném stavu, uklizený, s dodávkou el. energie a teplé a studené vody (v kuchyni je voda z vodovodního řádu, v koupelně je vodu z vlastní studny)
-    Klientovi poskytnout čisté a vyprané povlečení pro každé objednané lůžko. Pro malé děti do 1 roku můžeme poskytnou dětskou postýlku s matrací a prostěradlem
-    Klientovi poskytnout čisté a vyprané ručníky – 1 ručník/1 osobu
-    Poskytnout nádobí k vaření a servírování pro stanovený počet osob
-    Řešit oprávněné a přiměřené stížnosti a připomínky klientů týkající se objektu
-    Být po dobu ubytování klientů v objektu dostupný na mob. telefonu ( v případě zaneprázdnění zavolat zpět v nejbližším možném termínu )
Pokud vznikne ze strany majitele objektu situace, která má za následek zhoršení podmínek ubytování klienta, má majitel povinnost provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil, eventuálně poskytl přiměřenou slevu z pobytu.
Objednaný pobyt využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme.
Vážený kliente, jsme velmi rádi, že jste si pro Váš odpočinek vybrali právě náš apartmán. Doufáme, že budete s úrovní poskytovaných služeb spokojeni a budete se k nám rádi vracet.
Děkujeme - majitelé Tel. 731 844 109
e-mail: info@apartmanlenka.cz
www.apartmanlenka.cz